Ehete vahetus: õiguslik raamistik, art. Tarbijaõiguste kaitse seaduse § 18 ja tagastamise tingimused